En Yeni Ekonomi Makaleleri

10 Maddede Dolar Neden Yükseldi?
28.12.2018 11:42
Dünya’nın rezerv para birimi olan ABD doları, 2008 krizinin durgunluğa ittiği ABD ekonomisinin durgunluktan çıkışı ve 2015 ‘in sonundan itibaren ABD M...
Ülkelerin Para Birimleri ve Sembolleri
25.12.2018 15:14
* Ülkelerin Para Birimleri ve Sembolleri listesi makalenin sonuında yer alıyor. Para Nedir? Para bir değişim aracıdır. Para sayesinde mal ve hiz...
IBAN Nedir?
21.12.2018 15:29
IBAN’in Açılımı Nedir? IBAN, International Bank Account Number (Uluslararası Banka Hesap Numarası) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadı...
Dünya Bankası (World Bank) Nedir?
20.12.2018 16:16
Dünya Bankası, 189 ülkenin üye olduğu dünyanın en büyük kalkınma bankasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılması ve ortak refahın artırı...
Stagflasyon Nedir?
17.12.2018 10:57
Stagflasyon, bir ekonomide hem ağır bir durgunluk, hem de yüksek enflasyon ve işsizliğin aynı anda görüldüğü durumdur. İngilizce durgun (stagnant) eko...
Ekonomik Kriz Nedir?
14.12.2018 17:05
Kriz Nedir? Kriz, kişi veya toplulukları olumsuz olarak etkileme potansiyeline sahip ve ani olarak ortaya çıkan durum veya tehlikedir.   Ekonomik k...
Uluslararası Para Fonu (IMF) Nedir?
10.12.2018 10:19
Uluslararası Para Fonu veya IMF (International Monetary Fund), global finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, istihdam artı...
Resesyon Nedir? Ekonomik Durgunluk Ne Demek?
07.12.2018 14:35
Genel ekonomik daralma veya küçülmeyi ifade eden resesyon veya ekonomik durgunluk, teknik olarak reel (enflasyon etkisinden arındırılmış) Gayrisafi Yu...
Tüzel Kişi Nedir?
30.11.2018 17:13
Tüzel kişi veya hükmi şahıs, hukuk sisteminin kurallarına göre oluşturulan  hak ehliyeti ve borçlanma olanağına sahip hukuki varlıklara denir.   Tüzel...
Temlik Nedir?
29.11.2018 15:43
Hukuki bir terim olarak temlik mülkiyetin devri anlamına gelir. Menkul, gayri menkul veya alacağın bir bedel karşılığında ve bütün haklarıyla birlikte...
Türkiye Varlık Fonu Nedir?
15.11.2018 16:16
Profesyonel yönetim ilkeleri ile yönetilen ancak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan anonim şirket yapısındaki Türkiye Varlık Fonu, ülke ekonomisine ka...
Amortisman Nedir? Amortisman Oranları ve Hesaplaması
09.11.2018 16:34
Bir muhasebe terimi olan amortisman, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları amortismana tabi maddi veya maddi olmayan duran (sabit...
Repo Nedir?
08.11.2018 15:40
Bir menkul değerin belli bir fiyata satılırken, belirlenen süre sonunda yine belli bir fiyattan alınacağına dair yapılan anlaşmaya repo denir. Repo...
Ciro Nedir?
02.11.2018 16:13
Bir ticaret terimi olan ve İtalyanca döngü anlamına gelen “giro” kelimesiden Türkçeye geçen ciro sözcüğü iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bir işle...
Devalüasyon Nedir, Nasıl Yapılır? Nedenleri ve Sonuçları
26.10.2018 11:29
Devalüasyon Nedir? Bir şeyin değerinin düşmesi anlamına gelen latince kökenli “dévaluation” kelimesi, ekonomide bir ülkenin ulusal parasının resmi ...