Proforma Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Okuma Süresi: 5 Dakika
Doviz.com
12.03.2019 12:12

Proforma fatura ürün veya hizmet satışı kesinleşmeden önce alıcıya gönderilen teklif niteliğindeki ön faturadır. Alıcı proforma fatura üzerinde yer alan fiyat, teslimat şekli, tarihi, yeri, ürün adedi vs gibi şartları kabul ederek bunlara istinaden sipariş vermesi durumunda proforma fatura ticari faturaya dönüştürülür. Proforma fatura, satış bedeli ve şartlarının onaylanmasını gerektiren hallerde ve ithalat /ihracat işlemlerinde malın yüklenmesinden ve ticari fatura kesilmeden önce alıcının onayının alınması amacıyla düzenlenenir. Proforma fatura ayrıca ihracat veya ithalat işlemlerinde akreditif açılması ve buna benzer diğer işlemlerin başlatılabilmesi için gerekli olan bir belgedir. Alıcı, proforma faturada belirtilen fiyat teslimat tarihi vs gibi şartları inceleyerek kesin sipariş vermeden önce gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep edebilir. Proforma fatura düzenlenmesi ileride yaşanabilecek yanlış anlaşmaların ve zaman ve para kayıplarının önlenmesini sağlar. 

Proforma Nedir?

Tahmini veya varsayılan ve resmi olmayan bilgi anlamına gelir.

Proforma Fatura Örneği

Proforma Faturada Neler Olmalıdır?

Proforma faturada standart bir şekil ve içerik şartı olmamakla birlikte aşağıdaki bilgileri içermesi beklenir:

 • Satıcı ve Alıcı firmaların bilgileri; ünvan, açık adres, telefon numarası, e-posta adresi, ilgili kişinin iletişim bilgileri,
 • Ürünlerin kodu, açıklaması, fiyatı ve miktarı
 • Ürünlerin ambalajlarının ebatları ve içerdiği ürün adetleri 
 • Toplam mal bedeli
 • Ödeme şekli
 • Teslimat şekli
 • Yükleme tarihi, yeri ve şekli

Proforma Faturanın Özellikleri

Proforma faturanın herhangi bir mali değeri veya ticari niteliği yoktur. Proforma fatura düzenleyen ve düzenlenene herhangi bir mali veya başka türlü bir yükümlülük veya sorumluluk yüklemez. Şekil olarak ticari faturaya benzeyen proforma fatura üzerinde proforma fatura ibaresinin bulunması şarttır. Ayrıca proforma faturalar hukuken bağlayıcı değildir yani hiçbir surette delil olarak kullanılamazlar. Sadece teklif niteliğine haiz olan proforma fatura, ürünün ya da hizmetin tam açıklaması, toplam miktarı, navlun yani taşıma bedeli, sigorta durumu, teslim şekli, tarihi ve yeri ve buna benzer detayları içeren ön bilgilerden oluşan fatura benzeri bir belgedir. Alıcı proforma faturada belirtilen bilgilere istinaden ürün siparişi verir.

Proforma Faturada Kullanabileceğimiz İngilizce Terimler 

 • Exporter, Seller, Sender: İharactçı, Satıcı, Gönderici 
 • Importer, Buyer,Receiver: İthalatçı, Satın Alan, Alıcı, 
 • Description of Goods: Ürünlerin Açıklaması.
 • Airwaybill: Havayolu Gönderim Belgesi.
 • QTY: Ürün Miktarı 
 • Gross Weight: Brüt Ağırlık
 • Net Weight: Net Ağırlık
 • Country of Origin: Ürünün Menşei
 • Terms of Payment: Ödeme Şekli
 • LC: Akreditifli 
 • Terms of Delivery: Teslimat şekli
 • EXW, FOB, CIF, CPT, CFR: Fiyatın içerdiği teslimat şartlarını belirtir kısaltmalar; Fabrikada teslim, Gemide Teslim , Sigorta ve Navlun Fiyata Dahil Gemide Teslim.

Proforma Fatura Nasıl Kesilir?

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda "Proforma Fatura" ile ilgili hiçbir düzenleme bulunmadığı için kanunda belirtilen bir standart bir proforma fatura formatı da yoktur. Proforma faturalar hazır şablonlar üzerinde veya proforma fatura yazılımları kullanılarak düzenlenir ve satıcı firmanın antetli kağıdına basılır.

Proforma Fatura Oluşturma

Hazır şablon veya yazılım olmaması durumunda MS Word, Excel veya PDF formatında proforma fatura oluşturulabilir. Genel kabul gören proforma fatura formatına göre sağ üst bölüme proforma faturanın numarası ve tarihi, sol üst bölüme ise alıcı ve satıcı bilgileri yerleştirilir. Satılacak ürünlerin tam listesi, açıklamaları, adet, fiyat bilgileri ise proforma faturanın orta bölümüne yazılır. Teslimat ve ödemeyle ilgili detaylara da en altta notlar bölümünde yer verilir.

Fatura Nedir?

Fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen, satılan mal veya hizmetin cinsini, fiyatını ve miktarını belirten, satıcı ve alıcının üvan, adres,vergi dairesi gibi bilgilerini içeren ve mali yükümlülük doğuran ticari bir belgedir.

Fatura Örneği

E-Fatura Nasıl Kesilir?

Türkiye’de 2010 yılından itibaren başlatılan ve ticari faturalarda yer alması gereken bilgileri içeren ve kâğıt fatura ile aynı özellikleri taşıyan e-fatura uygulaması Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yönetilmektedir. E-faturaların formatı ve standartlarının belirlenmesinde de yine Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir. Şirketler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından merkezi olarak yönetilen bir platform üzerinden e-fatura kesmektedirler.

E-fatura kesmek isteyen şirketlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak e-fatura uygulamasına geçmek istediklerini bildirmeleri ve e-fatura uygulamasına entegre olmaları gereklidir. Şirketler, kendi bilgi işlem altyapıları üzerinden, özel entegrasyon iznine sahip firmaların bilgi işlem altyapıları üzerinden ya da GİB tarafından adresinden ücretsiz olarak sağlanan GİB Portalı üzerinden e-fatura uygulamasına entegre olabilirler. E-fatura başvuruları elektronik ortamda mali mühür veya elektronik sertifika gibi elektronik imza kullanılarak yapılmaktadır. Mali mühür gibi elektronik imzası bulunmayan şirketlerin e-fatura başvurusunda bulunmadan önce yazılı veya online olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na müracaat ederek mali mühürlerini edinmeleri gereklidir. 

E-Fatura Adresi Nedir?

E-fatura adresi mükelleflerin müşterileri adına kestikleri e-faturaları ilgili müşterilere ibraz etmek için kullandıkları ve müşteriler tarafından kedilerine verilen e-posta adresleridir.

İlgili Terimler ve Anlamları:

İbare Ne Demek?

İbare bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan söz demektir.

Zımnen Ne Demek?

Açık olmayan, üstü kapalı veya dolaylı olarak anlamına gelir.

Invoice Ne Demek?

İngilizce bir kelime olan invoice fatura anlamına gelir.

Fatura Net Nedir?

Firmaların müşterilerinin faturalarını online olarak tahsil etmelerine aracılık eden Fatura Net, İş Bankası tarafından geliştirilen digital bir fatura ödeme ve tahsilat çözümüdür. 

Depozit Ne Demek?

Depozit veya depozito üstlenilen bir yükümlülüğün yerine getirilmesine olan bağlılığı ifade etmek üzere ödenen bir çeşit güvence veya teminat akçesi demektir. 

Exw Ne Demek?

Exw, İngilizce bir terim olan ex works ibaresi için kullanılan bir kısaltmadır. Exw veya ExWorks uluslararası ticarette sıkça kullanılan bir teslimat yönetimidir. İthalatçı bir ürünü ex works şartıyla almayı kabul ettiğinde ürünün üretildiği yerden teslim alınmasından başlayarak, gideceği adrese ulaştırılıncaya kadar olan tüm yükleme, taşıma, boşaltma ve teslimat giderleri de dahil ürüne ilişkin her türlü sorumluluğu üstlenir. Ürünün satıcısının bütün yükümlülüğü istenilen miktarda ve özellikteki ürünü alıcıya teslim edilmek üzere hazır etmekten ibarettir, nakliye, yükleme, sigorta ve gümrük işlemleri ve maliyetlerinin hiçbirinden sorumlu değildir. Ürünün fiyatı sadece satıcının belirttiği adreste alıcıya teslim edilecek olan malın bedelini içerir. 

İlgili Makaleler

REKLAMI KAPAT X