En Yeni Ekonomi Makaleleri

Stagflasyon Nedir?
17.12.2018 10:57
Stagflasyon, bir ekonomide hem ağır bir durgunluk, hem de yüksek enflasyon ve işsizliğin aynı anda görüldüğü durumdur. İngilizce durgun (stagnant) eko...
Ekonomik Kriz Nedir?
14.12.2018 17:05
Kriz Nedir? Kriz, kişi veya toplulukları olumsuz olarak etkileme potansiyeline sahip ve ani olarak ortaya çıkan durum veya tehlikedir.   Ekonomik k...
Uluslararası Para Fonu (IMF) Nedir?
10.12.2018 10:19
Uluslararası Para Fonu veya IMF (International Monetary Fund), global finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, istihdam artı...
Resesyon Nedir? Ekonomik Durgunluk Ne Demek?
07.12.2018 14:35
Genel ekonomik daralma veya küçülmeyi ifade eden resesyon veya ekonomik durgunluk, teknik olarak reel (enflasyon etkisinden arındırılmış) Gayrisafi Yu...
Tüzel Kişi Nedir?
30.11.2018 17:13
Tüzel kişi veya hükmi şahıs, hukuk sisteminin kurallarına göre oluşturulan  hak ehliyeti ve borçlanma olanağına sahip hukuki varlıklara denir.   Tüzel...
Temlik Nedir?
29.11.2018 15:43
Hukuki bir terim olarak temlik mülkiyetin devri anlamına gelir. Menkul, gayri menkul veya alacağın bir bedel karşılığında ve bütün haklarıyla birlikte...
Türkiye Varlık Fonu Nedir?
15.11.2018 16:16
Profesyonel yönetim ilkeleri ile yönetilen ancak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan anonim şirket yapısındaki Türkiye Varlık Fonu, ülke ekonomisine ka...
Amortisman Nedir? Amortisman Oranları ve Hesaplaması
09.11.2018 16:34
Bir muhasebe terimi olan amortisman, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları amortismana tabi maddi veya maddi olmayan duran (sabit...
Repo Nedir?
08.11.2018 15:40
Bir menkul değerin belli bir fiyata satılırken, belirlenen süre sonunda yine belli bir fiyattan alınacağına dair yapılan anlaşmaya repo denir. Repo...
Ciro Nedir?
02.11.2018 16:13
Bir ticaret terimi olan ve İtalyanca döngü anlamına gelen “giro” kelimesiden Türkçeye geçen ciro sözcüğü iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bir işle...
Devalüasyon Nedir, Nasıl Yapılır? Nedenleri ve Sonuçları
26.10.2018 11:29
Devalüasyon Nedir? Bir şeyin değerinin düşmesi anlamına gelen latince kökenli “dévaluation” kelimesi, ekonomide bir ülkenin ulusal parasının resmi ...
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Nedir?
25.10.2018 15:00
OECD Nedir? OECD, ekonomik ve sosyal politikayı tartışan ve geliştiren 36 üye ülkenin oluşturduğu bir kuruluştur.  OECD, 14 Aralık 1960'da 1...
Bono Nedir, Çeşitleri Nelerdir ve Yatırımı Nasıl Yapılır?
19.10.2018 12:17
Bono Nedir? Bono emre yazılı bir ödeme taahhüdüdür. Ödeme kolaylığı sağlayan ve nakit yerine geçen emre yazılı kambiyo senetlerine de, sermaye piya...
Swap Nedir?
18.10.2018 17:01
Swap İşlemi Nedir? “Swap” kelimesi; değiştirmek, takas etmek anlamına gelir. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas etti...
İmar Barışı Nedir ve Başvurusu Nasıl Yapılır?
10.10.2018 17:36
İmar Barışı Nedir? Kamuoyunda İmar Barışı olarak bilinen, imar ve iskan yasalarına uygun olmayan ya da söz konusu kurallara uygun inşa edilmiş olup...