İhracat Nedir ve Ülke Ekonomisine Etkileri Nelerdir?

04.05.2018 15:53 | Son Güncelleme: 04.05.2018 15:53

İhracat Nedir?

İhracat yada dışsatım, bir ülkenin sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerin yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatına uygun şekilde bir başka ülkeye gönderilerek bir bedel karşılığında satılmasıdır. İthalat  gibi ihracat  da ülkelerin dış ticaretinin temel unsurudur. Bir ülkenin toplam ihracatı, o ülkenin toplam ithalatından ne kadar fazla olursa, diğer bir deyişle, ihracatın ithalatı karşılama oranı ne kadar yüksek olursa o ülkenin cari açığı o kadar küçülür.

Ülkeler, iç piyasada üretilen ve  dış pazarlarda rekabet gücüne sahip olan mal ve hizmetleri, dış talebi karşılamak üzere ihraç ederek döviz girişi sağlar ve ülkenin dış ticaret dengesinin korunmasına katkıda bulunurlar.

İhracatın Ülke Ekonomisine Etkileri

En eski uluslararası ticaret yöntemi olan ihracat, ülkelerin ekonomilerinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlar.  İhracat, ülkelerin dış ticaret dengelerinin korunmasının yanısıra, ülke içindeki ekonomik faaliyetlerin canlanması, istihdam, üretim ve karlılığın artmasını   sağlayarak makroekonomik dengelerin iyileşmesine de katkıda bulunur. Dünyanın en büyük ekonomileri aynı zamanda en çok ihracat yapan  ülkelerdir.  En çok ihracat yapan ülkeler sıralamasında Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Hollanda ilk beşte yer alıyor.

İhracat şirketler için de sayısız ekonomik fayda sağlar.  İhracat yaparak farklı pazarlara erişim sağlayan şirketler, artan talebi karşılamak üzere üretimlerini artırarak birim maliyeterini düşürüp  karlılık oranlarını yükseltirler. Dış pazarlarda rekabet eden şirketler artan bilgi birikimleriyle yeni teknolojiler ve pazarlama yöntemleri geliştirerek global  piyasalarda pazar paylarını artırırken  iç ve dış piyasalarda rekabetçi üstünlük elde ederler.

Ancak, ihracat, yeni pazarlara erişerek,  rekabet gücü kazanmayı, dış pazarların gereksinimleri ve standartlarına göre üretim yapmayı ve bazı finansal riskleri üstlenmeyi gerektirdiği için şirketler açısından iç  talebe yönelik üretim yapmaktan çok daha zor ve maliyetlidir.