İthalat Nedir ve Ülke Ekonomisine Etkileri Nelerdir?

Okuma Süresi: 1 Dakika
Doviz.com
04.05.2018 15:54

İthalat Nedir?

İthalat ya da dışalım, bir ülkenin sınırları içinde üretilen mal ve hizmetlerin, yürürlükteki ithalat ve gümrük mevzuatına uygun şekilde bir başka ülkeye getirilerek bir bedel karşılığında satın alınmasıdır. İhracat gibi ithalat da ülkelerin dış ticaretinin temel unsurudur. Bir ülkenin topla ithalatı, o ülkenin toplam ihracatından ne kadar fazla olursa diğer bir deyişle ihracatın ithalatı karşılama oranı ne kadar düşük olursa o ülkenin cari açığı o kadar büyür.

Ülkeler iç piyasada verimli ve ucuza üretilemeyen mal ve hizmetleri, veya ülkelerinde bulunmayan hammadde veya emtiayı ithal ederek iç talebi karşılama yoluna giderler.  Küreselleşmenin ve ülkeler arasında karşılıklı serbest ticaret anlaşmalarının artmasıyla ithalat, global ölçekte  son yıllarda hızlı bir artış gösterdi.

İthalatın Ülke Ekonomisine Etkileri

İthalatın ülkelerin ekonomilerine olumlu ve olumsuz etkileri tartışmalı olmakla birikte, iç talebin dışalımla karşılandığı sektörlerin büyümesi, istihdam yaratması ve dış pazarlarda rekabet etmesi mümkün olmaz. Ancak, iç piyasada daha pahalıya üretilen bir ürünün dış pazarlardan daha ucuza ithal edilmesi, tüketicinin yaşam kalitesinin yükselmesine ve enflasyonun kontrol altına alınmasına katkıda bulunur.

İlgili Makaleler

REKLAMI KAPAT X