En Yeni Ekonomi Makaleleri
Resesyon Nedir? Ekonomik Durgunluk Ne Demek?
Genel ekonomik daralma veya küçülmeyi ifade eden resesyon veya ekonomik durgunluk, teknik olarak reel (enflasyon etkisinden arındırılmış) Gayrisafi Yu...
01.01.1970 02:00
Tüzel Kişi Nedir?
Tüzel kişi veya hükmi şahıs, hukuk sisteminin kurallarına göre oluşturulan  hak ehliyeti ve borçlanma olanağına sahip hukuki varlıklara denir.   Tüzel...
01.01.1970 02:00
Temlik Nedir?
Hukuki bir terim olarak temlik mülkiyetin devri anlamına gelir. Menkul, gayri menkul veya alacağın bir bedel karşılığında ve bütün haklarıyla birlikte...
01.01.1970 02:00
Türkiye Varlık Fonu Nedir?
Profesyonel yönetim ilkeleri ile yönetilen ancak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan anonim şirket yapısındaki Türkiye Varlık Fonu, ülke ekonomisine ka...
01.01.1970 02:00
Amortisman Nedir? Amortisman Oranları ve Hesaplaması
Bir muhasebe terimi olan amortisman, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları amortismana tabi maddi veya maddi olmayan duran (sabit...
01.01.1970 02:00
Repo Nedir?
Bir menkul değerin belli bir fiyata satılırken, belirlenen süre sonunda yine belli bir fiyattan alınacağına dair yapılan anlaşmaya repo denir. Repo...
01.01.1970 02:00
Ciro Nedir?
Bir ticaret terimi olan ve İtalyanca döngü anlamına gelen “giro” kelimesiden Türkçeye geçen ciro sözcüğü iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bir işle...
01.01.1970 02:00
Devalüasyon Nedir, Nasıl Yapılır? Nedenleri ve Sonuçları
Devalüasyon Nedir? Bir şeyin değerinin düşmesi anlamına gelen latince kökenli “dévaluation” kelimesi, ekonomide bir ülkenin ulusal parasının resmi ...
01.01.1970 02:00
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Nedir?
OECD Nedir? OECD, ekonomik ve sosyal politikayı tartışan ve geliştiren 36 üye ülkenin oluşturduğu bir kuruluştur.  OECD, 14 Aralık 1960'da 1...
01.01.1970 02:00