En Yeni Ekonomi Makaleleri

Tüzel Kişi Nedir?
Tüzel kişi veya hükmi şahıs, hukuk sisteminin kurallarına göre oluşturulan  hak ehliyeti ve borçlanma olanağına sahip hukuki varlıklara denir.   Tüzel...
30.11.2018 17:13
Temlik Nedir?
Hukuki bir terim olarak temlik mülkiyetin devri anlamına gelir. Menkul, gayri menkul veya alacağın bir bedel karşılığında ve bütün haklarıyla birlikte...
29.11.2018 15:43
Türkiye Varlık Fonu Nedir?
Profesyonel yönetim ilkeleri ile yönetilen ancak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan anonim şirket yapısındaki Türkiye Varlık Fonu, ülke ekonomisine ka...
15.11.2018 16:16
Amortisman Nedir? Amortisman Oranları ve Hesaplaması
Bir muhasebe terimi olan amortisman, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları amortismana tabi maddi veya maddi olmayan duran (sabit...
09.11.2018 16:34
Repo Nedir?
Bir menkul değerin belli bir fiyata satılırken, belirlenen süre sonunda yine belli bir fiyattan alınacağına dair yapılan anlaşmaya repo denir. Repo...
08.11.2018 15:40
Ciro Nedir?
Bir ticaret terimi olan ve İtalyanca döngü anlamına gelen “giro” kelimesiden Türkçeye geçen ciro sözcüğü iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bir işle...
02.11.2018 16:13
Devalüasyon Nedir, Nasıl Yapılır? Nedenleri ve Sonuçları
Devalüasyon Nedir? Bir şeyin değerinin düşmesi anlamına gelen latince kökenli “dévaluation” kelimesi, ekonomide bir ülkenin ulusal parasının resmi ...
26.10.2018 11:29
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Nedir?
OECD Nedir? OECD, ekonomik ve sosyal politikayı tartışan ve geliştiren 36 üye ülkenin oluşturduğu bir kuruluştur.  OECD, 14 Aralık 1960'da 1...
25.10.2018 15:00
Bono Nedir, Çeşitleri Nelerdir ve Yatırımı Nasıl Yapılır?
Bono Nedir? Bono emre yazılı bir ödeme taahhüdüdür. Ödeme kolaylığı sağlayan ve nakit yerine geçen emre yazılı kambiyo senetlerine de, sermaye piya...
19.10.2018 12:17
REKLAMI KAPAT X