Asgari Geçim İndirimi Nedir? 2019 AGİ Ne Kadar?

Okuma Süresi: 3 Dakika
Doviz.com
12.03.2019 11:24

Kısaca AGİ olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi, çalışanların brüt ücretlerinin gelir vergisinden muaf tutulacak bölümünü temsil eder. Asgari geçim indirimi çalışanın brüt ücretinden kesilecek gelir vergisinin hesaplandığı gelir vergisi matrahının düşürülmesi dolayısıyla da daha az gelir vergi ödemesini sağlar. Asgari Geçim İndirimi tutarı, çalışanların evli veya bekar, çocuklu veya çocuksuz olmasına, sahip oldukları çocuk sayısına ve varsa çocuklarının yaşına göre değişiklik gösterir. Ücretli çalışanların 18 yaşına kadar olan tüm çocukları ve eğitimine devam eden 18 - 25 yaş arası çocukları da Asgari Geçim İndirimi kapsamına dâhildir. 

Her çalışanın mevcut durumuna uygun Asgari Geçim İndirimi, çalışanın beyanı esas alınarak belirlenir. Bunun için tüm çalışanların Aile Durum Bildirim Formu’nu doldurmaları ve gerektiğinde formdaki bilgileri güncellemeleri gereklidir. Çalışanın beyan ettiği medeni duruma göre hesaplanan asgari geçim indirimi tutarı, sigorta primi ve diğer ödemelerle birlikte çalışanın brüt maaşından, düşülerek gelir vergisi matrahı belirlenir. Gelir vergisi matrahı üzerinden de çalışanın ödeyeceği gelir vergisi hesaplanır ve brüt maaşından düşülür. Asgari geçim indirimi güncel asgari ücret tutarı üzerinden ve asgari geçim indirimi oranları baz alınarak her yıl yeniden belirlenir ve tüm yıl boyunca geçerli olur. Asgari geçim indirimi oranlarının toplamı %85’i geçemez. 

Çalışanlar tarafından doldurulan ve aşağıda yer yer alan Aile Durum Bildirim Formu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak her çalışanın hak kazandığı asgari geçim indirimi tutarı hesaplanır. Çalışanlar durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildirmekle yükümlüdürler. Söz konusu değişiklikler, işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanır. Çalışanın beyanına göre ilgili yıl geçerli olan tutarlar üzerinden hak ettiği asgari geçim indirimi hesaplanır. Çalışanın hakettiği asgari geçim indirimi tutarı çalışanın her çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanır. Ücretsiz izin günleri hesaba dâhil edilmez. Asgari Geçim İndirim hesabına dâhil edilen çocuk sayısı tavanı evli ve eşi çalışmayan ücretliler için 3 çocuk, eşi çalışan ücretliler için ise 5 çocuk olarak belirlenmiştir.

Asgari Geçim İndirimi 2019

2019 yılında brüt asgari ücrete bir önceki yıla göre %26 zam yapıldı ve 2.029,50 TL ‘den 2.558.40 TL’ ye yükseltildi. 2019 yılı için belirlenen yeni asgari ücret ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları da bir önce yıla göre %26 yükseltildi. 2019 yılında ücretlilere uygulanan asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

2019 AGİ Tablosu

2019 yılına ait asgari geçim indirimleri aşağıdaki gibidir:

2018 Yılında AGİ Ücretleri Ne Kadardı?

2018 AGİ Oranları ve Tablosu

2018 yılı için belirlenen brüt asgari ücret olan 2.029,50 TL üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AGİ Asgari Ücretin İçinde mi?

Asgari ücret rakamına, bekâr veya eşi çalışan ve çocuksuz ücretlinin asgari geçim indirimi de dâhil edilmiştir. Buna göre asgari ücretle çalışan kişinin ücreti ancak evli ise ve eşi çalışmıyorsa AGİ ile artacaktır.

AGİ Nasıl Hesaplanır? Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

Aylık brüt asgari ücret 12 ile çapılarak yıllık asgari ücret bulunur ve yıllık asgari ücret toplamı çalışana uygulanacak AGİ oranıyla ve ilk vergi dilimi olan %15 ile çapılır ve çıkan sonuç 12 ye bölünerek aylık AGİ tutarı bulunur. 

Aylık asgari geçim indirimini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

AGİ Formu

Kimlere AGİ Verilir?

Asgari geçim indirimi uygulamasından, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamına dahil olarak ücret geliri elde eden ve aldıkları ücretler gerçek usulde vergilendirilen tüm çalışan gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. 

Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını geçmez ve yıl içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmaz. 

REKLAMI KAPAT X