Vergi Levhası Nedir? 2019'da Nasıl Alınır?

Okuma Süresi: 6 Dakika
Doviz.com
04.09.2019 11:11

Vergi levhası, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi tarhına esas kazançları ve bu kazançlara isabet eden vergi tutarlarını gösteren bir belgedir. Vergi levhası, GİB Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her işletme için yıllık olarak düzenlenerek onaylanır ve mükelleflerin internet vergi dairesi hesaplarına aktarılır. 

Bir takvim yılına ait ait vergi levhasına izleyen yıl, 1 Nisan (gelir vergisi mükellefleri için) veya 1 Mayıs (kurumlar vegisi mükellefler için) tarihinden itibaren internet üzerinden erişilebilir. İçeriği ve formatı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi levhasının çıktısının Vergi Usul Kanunu’da belirtilen mükellefler tarafından, internet vergi dairesi üzerinden alınması ve kanunda belirtilen işyerlerinde bulundurulması zorunludur.
 
Vergi levhası uygulamasına ilişkin esasları düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 5. Maddesi’nde “ Gelir Vergisi Mükellefleri (Kazancı basit usülde tespit edilenler dahil ) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar,” ibaresi yer almaktadır. Yine aynı kanunda yer alan, mükelleflerin vergi levhalarını “merkezlerine, şubelerine ve satış mağazalarına kolayca okunup görünecek şekilde asma” zorunluluğu ise kaldırımıştır. Buna göre gelir vergisi mükellefleri vergi levhalarını almak ve işyerlerinde bulundurmak zorunda olmalarına karşın vergi levhalarını hiçbir şekilde asmak zorunda değillerdir. 

Kanunda vergi levhası almak zorunda olan Gelir Vergisi mükeflleleri ve Kurumlar Vergisi mükellefleri şöyle sıralanmaktadır:

Gelir Vergisi Mükellefleri: 

 • Ticari Kazanç Sahipleri
 • Zirai Kazanç Sahipleri
 • Serbest Meslek Erbabı

Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

 • Anonim Şirketler
 • Limited Şirketler
 • Eshamlı Komandit Şirketler

Vergi levhası ile ilgili düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5 Maddesi’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak çıkartılan 142, 143, 146, 172 ve 272 nolu VUK genel tebliğleri ile 224 (6) nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ aracılığıyla yapılmıştır.

Vergi Levhası Örneği

Vergi levhasında mükellefin: 

 • Adı ve soyadı
 • Ticaret ünvanı
 • Vergi numarası
 • İşyeri adresi
 • Bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ödemekle yükümlü olduğu vergi türü
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü
 • Faaliyet durumu
 • Son üç yıla ait beyan edilen matrahlar ve bunlar üzerinden tahakkuk eden vergiler
 • GİB tarafından üretilen onay kodu, gibi bilgiler bulunur.

Vergi Levhası Örneği:

VERGİ LEVHASI  
MÜKELLEFİN 

ADI SOYADI      VERGİ DAİRESİ 

TİCARET ÜNVANI      VERGİ KİMLİK NO

İŞYERİ ADRESİ     TC KİMLİK NO 

VERGİ TÜRÜ     İŞE BAŞLAMA TARİHİ 

ANA FAALİYET     
KODU VE ADI

TAKVİM     BEYAN OLUNAN MATRAH    TAHAKKUK EDEN VERGİ
ONAY KODU

Vergi Levhası Oluşturma 2019

Vergi levhası oluşturma işlemi Gelir idaresi Başkanlığı’nın (GİB), www. gib.gov.tr ‘de adresinde bulunan internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. www. gib.gov.tr ‘ye giderek ana sayfada mevcut e-işlemler menüsünden internet vergi dairesi (intvrg.gib.gov.tr ) veya interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yaptıktan sonra e-vergi levhası oluştur adımına tıklandığında mükellefin o güne kadar mevcut tüm vergi levhaları, onay kodları ve onaylanma tarihlerinin yer aldığı bir vergi levhası listesi ekrana gelecektir. Listede oluşturulmak istenen yıla ait vergi levhasının yanındaki görüntüle butonu tıklanarak e-vergi levhası oluşturulur ve görüntülenir. Bu şekilde oluşturulan e-vergi levhası pdf formatında indirilerek saklanabilir veya doğrudan ekrandan yazıcıya gönderilerek bastırılabilir. 

Vergi Levhası Sorgulama

E-devlet internet sitesi (www.turkiye.gov.tr) ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nin internet sitesi (www.gib.gov.tr ) üzerinden erişilebilen vergi levhası sorgulama hizmeti sayesinde kişiler ve kurumlar ait vergi levhaları sorgulanabilmekte ve son üç yıla ait vergi matrahları ve tahakkuk eden vergiler görüntülenebilmektedir. Vergi levhası sorgulama hizmetinden sadece bireysel kullanıcılar yararlanabildiği için sorgulayan kişinin TC Kimlik numarasını sisteme girmesi gereklidir. Bir kişi veya kurumun vergi levhasını sorgulamak için e-devlet ve GİB’in internet sitesine kimlik doğrulama adımından veya kullanıcı bilgilerinizle girerek e-hizmetler veya sorgulama sekmesinden vergi levhası sorgulama adımını seçmeniz ve gelen ekranda sorgulanan kişi veya kuruma ait vergi numarası, ili ve bağlı olduğu vergi dairesi bilglerini girerek sorgula butonunu tıklamanız gereklidir. 

Bilgiler doğru olarak girildikten sonra sorgulanan kişi ve kurumun son 3 yıla ait vergi levhalarının listesi ekrana gelecektir. Listeden istediğiniz yıla ait vergi levhasınının yanında bulunan görüntüle butonuna tıklayarak vergi levhasını görüntüleyebilirsiniz. Bu yöntemle bir şirketin faturası üzerinde yazılı vergi numarası vergi dairesi bilgilerini kullanarak vergi levhasını sorgulamak mümkün olabilmektedir. 

Vergi Levhası Sorgulama Onay Kodu Nedir?

Vergi levhası üzerinde bulunan onay kodu vergi levhasının doğruluğunu ve geçerliliğini tescil eder. Hazine ve Maliye Bakanlığı uygun gördüğü bazı özel şirketler ve kamu kurumlarının, onay kodu kullanarak vergi levhasının doğruluğunu sorgulama hizmetinden yararlanmalarına izin vermektedir. Bu hizmetten yararlanan şirketler kendilerine ibraz edilen vergi levhalarının üzerinde yazılı onay kodununu girerek vergi levhası sorgulaması yapabilmektedirler. Sorgulama sonucunda sorgulanan vergi levhası sahibi mükellefinin hala faaliyette olup olmadığı gibi bilgiler açıklanmaktadır. 

Vergi Levhası Görüntüleme

Vergi levhası görüntüleme işlemi için www.gib.gov.tr adresine giderek internet kullanıcı kodu ve şifreniz ile vergi dairesine giriş yapmanız ve giriş sayfasında bulunan sorgulamalar adımından e-vergi levhası seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. 

E -Vergi Levhası 

E-vergi levhası internet vergi dairesi üzerinden görüntülebilen, pdf olarak kullanıcının bilgisayarına indirilebilen ve çıktısı alınabilen vergi levhasıdır.

Vergi Levhası Nasıl Alınır? (2019)

Vergi Levhası Alma İşlemi Aşamaları

 • gib.gov.tr adresine gidin 
 • e-işlemler menüsünden internet vergi dairesini veya interaktif vergi dairesi seçin 
 • kullanıcı kodunuzu ve şiferenizi veya TC kimlik numaranızı girerek siteye giriş yapın 
 • sorgulamalar adımından e-vergi levhası seçeneğini tıklayın
 • tüm mevcut vergi levhalarını onay kodu, onay tarihi bilgileriyle gösteren bir liste ekrana gelecektir
 • görüntülemek veya çıktı almak istediğniz yıla ait vergi levhasınının üzerine tıklayın
 • ekranda görüntülediğiniz vergi levhasını pdf olarak bilgisayarınıza indirin ve çıktı almak yazıcıya gönderin ve istediğiniz sayıda bastırın.

İnternetten Vergi Levhası Nasıl Alınır?

İnternet üzerinden vergi levhası almak için önce internet vergi dairesine kişisel bilgilerinizle giriş yapmanız gereklidir. Daha sonra menüden e-vergi levhası oluşturma adımını tıklayarak mevcut vergi levhalarını ayrı ayrı görüntüleyebilir, pdf formatında bilgisayarınıza indirebilir veya yazıcıya göndererek çıktılarını alabilirsiniz.

Vergi Levhası Çıktısı Nasıl Alınır?

Kendi vergi levhanızın çıktısını almak için kullanıcı adı ve şifreniz ile internet vergi dairesine girdikten sonra e-vergi levhası oluşturma adımını seçmeniz gereklidir. Ekrana gelen listeden ilgili yıla ait vergi levhasının yanındaki görüntüle butonuna tıklayarak görüntülediğinizde ekrana gelen vergi levhasını pdf formatında bilgiayarınıza indirebilir ve belgeyi istediğiniz zaman yazıcıya gönderek çıktısını alabilecağiniz gibi doğrudan yazıcıya gödererek istediğiniz sayıda çıktı alabilirsiniz. 408 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca, bir önceki yıla ait vergi levhalarının çıktılarının, gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Nisan -31 Mayıs, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ise 1 Mayıs -31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesinden alınması ve ilgili tebliğde belirtilen yerlerde bulundurması zorunludur.  

Seyyar Satıcı Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gezici olarak ve sabit bir işyerine bağlı olmadan çalışan seyyar satıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı, tarafından vergi levhası verilmemektedir. 

Home Ofis Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Hem ofis hem de ev olarak kullanılan ortamlarda faaliyet gösteren home office modelindeki işletmeler genellikle şahıs veya sermaye şirketi olarak kurulurlar. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan home ofis işletmelerinin vergi levhaları yukarıda belirtildiği gibi internet vergi dairesi üzerinden alınmaktadır. 

İlgili Makaleler

REKLAMI KAPAT X